Compare Listings

Salgsprosessen

Regler og avgifter knyttet til eiendomsoverdragelse i Spania er i utgangspunktet relativt enkelt.
Men det har betydning om du er registret som bosatt i Spania eller ikke. Dersom du har spørsmål angående dette, ta kontakt med oss slik at vi kan sende deg en oversikt med all den informasjonen du måtte trenge.

Ekslusiv kontrakt

Som eksklusiv partner med oss i CWG får du all markedsføring i flere land, profesjonell fotograf i tillegg til plantegninger i 2D og 3D inkludert i pakken.

Ta kontakt med oss i dag for å få alle detaljene.

Dokumentasjon

Det er viktig å ha alt av dokumenter i korrekt stand når du skal selge ene eiendom.

Uten dette vil en eiendomsoverdragelse bli vanskelig å gjennomføre.

Derfor stiller vi krav til selger før vi kan markedsføre og selge din eiendom.
Her er en liste på dokumentasjon du trenger for at vi skal selge din bolig.

  • Kopi av skjøte – «Escritura de compra venta».
  • Kopi av lånedokumenter «Escritura de hipoteca» (om dette er aktuelt).
  • Kopi av siste vann- og strømregning.
  • Ferdigstillelsesattest – «Cedula de habilidad».
  • Kopi av kvittering for betalt eiendomsskatt – «Suma».
  • Kopi av spansk identifikasjonsnummer, NIE og pass.
  • Kopi av kvittering for betalte fellesutgifter – «Recibo de la comunidad» (om du bor i et sameie).
  • Energisertifikat – «Certificado de eficiencia energética de vivienda existente» (om du ikke har så skaffer vi dette til veie).

 

Fullmakt

Dersom du ønsker å ikke være tilstede ved kontraktsignering osv kan du gi fullmakt til noen andre slik at de kan signere på dine vegne. Vi anbefaler fullmakt gis til vår juridiske partner som ivaretar alle dine interesser.